Az Egyesület adatai:

Név: Magyar – Lengyel Baráti Kulturális Egyesület
Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.
Alapítási év: 2000.
Működési terület: Békés megye
Képviselet: Leszkó Pál – elnök, Huszárné Nagy Zsuzsanna – elnökhelyettes

 

Kik vagyunk?

Egyesületünk egyesíti a Békés megye területén élő lengyeleket és magyarokat: lengyel származású és lengyel gyökerekkel rendelkező személyeket, valamint a Lengyelországgal, a lengyel emberekkel és a lengyel kultúrával és történelemmel szimpatizáló magyarokat egyaránt.

Egyesületünknek jelenleg 103 tagja van.

Az Egyesület jogi intézmény, közhasznú szervezet, amely a magyar jog szerint, az 1997. évi CLVI. sz. Törvény 2. paragrafusa, 1. bekezdése alapján működik. 2000. szeptember 16-án az alapító gyűlésén, amely Békéscsabán az Ifjúsági Házban ( Derkovits sor 2.) történt, 15 fő alapító tag önként hozta létre. A szervezetünk elődjét az 1997. óta Békéscsabán működő Lengyel Klub képezte, amely a Magyarországi Szt. Adalbert Lengyel Katolikusok Egyesületének és a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesületnek volt tagja.

Hogyan jött létre az Egyesület?

A Békés megye területén, Békéscsabán és kisebb településeken szórványosan letelepedtek magyar-lengyel családok, amelyek az 1980-as években a lengyelországi helyzet miatt vegyes házasságok révén Magyarországot választották lakhelyül. Azon kívül a megyében találhatóak még II. világháború óta lakó lengyelek (nincsenek sokan), valamint kis számú lengyel származású magyarok, akiknek elődjei a XVIII. században telepedtek le Békéscsaba környékén. Vannak továbbá magyar személyek, akik évek óta szimpatizálnak Lengyelországgal és a lengyelekkel.

A lengyel származású magyarok és az itt élő lengyelek megőrizték a szülőhaza kulturális, erkölcsi és szellemi értékeinek mély szeretetét, a többség őrzi anyanyelvét, erre megtanítja gyermekét annak tudatában, hogy a két kultúra ismerete az egyén és a társadalom részére egyaránt a gazdagság forrása is.

A lengyel és a magyar történelemnek sok közös eleme van, amelyek keresztülszövődtek és összekötődtek egymással az évszázadok folyamán. Sok neves történelmi személyiség tevékenysége mindkét országhoz kötődik. Ide lehet sorolni Ulászlót – a lengyel királyt, Báthory Istvánt – az erdélyi fejedelmet, Bem Józsefet – az 1848-49-es forradalmi hadsereg erdélyi parancsnokát, akit a magyarok szeretetük jeléül „Bem apónak” neveznek, vagy Antal Józsefet – a magyart, aki a II. világháború idején minisztériumi tanácsadóként sokat tett a nagy számban Magyarországra érkezett lengyel menekültek érdekében.

Célok

Minden fent említett tényező hozzájárult a független, legális szervezet létrehozásához, amelynek az alapcéljai – a társuláshoz való jog keretein belül:

  • az itt élő lengyelek kulturális, nyelvi, társadalmi szolidaritásának és együttműködésének biztosítása,
  • a közös lengyel-magyar történelmi és kulturális hagyományok ápolása, kiszélesítése és átadása a fiatal nemzedéknek,
  • a lengyel kultúra népszerűsítése Békés megyében és a magyar kultúra jobb megismertetése Lengyelországban,
  • a lengyel nyelv oktatásával, tanításával, tisztaságával és szépségével való törődés,
  • a fiatalabb nemzedékekben a Lengyelország, a lengyel emberek (történelme, nyelve, kultúrája) iránti érdeklődés felkeltése,
  • az évszázados lengyel-magyar barátság ápolása, emlékhelyek megismerése.
  • a jelenlegi lengyel kultúra bemutatása Békés megyében és a turisztikai látnivalók propagálása
  • Békés megye településeinek lengyel testvérvárosi kapcsolatainak kiteljesedésének elősegítése ( Békéscsaba – Tarnowskie Góry, …)

Az Egyesület tömörít magyarokat és lengyeleket egyaránt, ezért programjai, kapcsolatai kétnyelvűek. Célja a másik ország kultúrájának és társadalmának megismerésére és annak megbecsülésére való buzdítás.

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében széleskörű kulturális tevékenységet folytat. A szervezet tagjai számára elsősorban lengyel jellegű programokat, rendezvényeket – az érdeklődő magyar lakosság részére, pedig a lengyel kultúrát, emberi és közösségi kapcsolatokat, gasztronómiát népszerűsítő programokat szervez.