2021. április 27-én Békéscsabán megemlékeztünk II. János Pál pápa szentté avatásának 7. évfordulójáról. A római katolikus templomban elhelyezett táblánál, emlékező virágot tett a lengyel önkormányzat nevében Leszkó Malgorzata és Máté László, valamint Babósné Veress Amália a Magyar – Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnöke és Fodor Jánosné elnökhelyettes.

II. János Pált tartják az egyház történetének legkarizmatikusabb pápájának. II. János Pál pápa 1920. május 18-án született Lengyelországban Karol Józef Wojtył néven a Krakkótól 50 kilométerre fekvő kisvárosban, Wadowicében. II. János Pál pápa mély és jelentős nyomot hagyott Európa és a világ történetében. 1978. október 16-án választották pápává. Elődei iránti tiszteletből a II. János Pál nevet választotta. Október 22-én a Szent Péter téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét. Homíliájában hangzott el a híres „Ne féljetek!” felszólítás. Közel 27 éves pontifikátusa az egyik leghosszabb a történelemben. Az Egyházat imádsággal és gondoskodással vezette, minden megjelenését a derű és a remény hatotta át. Felkészültségével, mély emberismeretével, imádságával hozzájárult a közép-kelet-európai társadalmi változásokhoz. Az, hogy az egész világon nagy-nagy szimpátiával fordultak felé az emberek, önmagának, személyiségének köszönhette. 2005. április 2-án, az általa liturgikus nappá tett Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján halt meg. Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén avatta boldoggá, és ünnepét október 22. napjára jelölte ki. 2013 júliusában Ferenc pápa aláírta a szentté avatáshoz szükséges dokumentumot, majd 2014. április 27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján XXIII. János pápával együtt szentté avatta II. János Pál pápát.