Dane naszej organizacji:

Nazwa: Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko – Węgierskiej
Siedziba: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.
Rok założenia. 2000 r.
Teren działalności: Województwo Békés
Przedstawicielstwo: Leszkó Pál – prezes
Huszárné Nagy Zsuzsanna – zastępca prezesa

Stowarzyszenie jest instytucją prawną, organizacją użyteczności publicznej, funkcjonującą wg. prawa węgierskiego z 1997 r. określonego w ustępie 1-ym paragrafu 2 –ego Ustawy nr. CLVI.
Utworzone dobrowolnie 16 września 2000 r. na Posiedzeniu Założycielskim ( Békéscsaba, Dom Młodzieżowy, Derkovits sor 2.) przez 15 członków – założycieli, jest kontynuacją oraz poszerzeniem działającego od 1997 r. w Békéscsabie Klubu Polskiego, należącego do Polskiego Stowarzyszenia Katolików im Sw. Wojciecha w Budapeszcie oraz Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im Bema na Węgrzech.
Stowarzyszenie liczące obecnie 100 członków jest organizacją samodzielną.
Zrzesza Polaków i Węgrów mieszkających na terenie woj. Békés, osoby polskiego pochodzenia, z polskimi korzeniami oraz Węgrów sympatyzujących z Polską i Polakami.

Dlaczego powstało Stowarzyszenie? 
Na terenie woj. Békés mieszkają rozsiane po małych miejscowościach rodziny polsko – węgierskie, założone w latach 1980-tych…., kiedy to ze względu na sytuację w Polsce, małżeństwa mieszane wybierały jako locum Węgry. Ponadto znajdują się osoby,( jest ich niewiele) które zamieszkują te tereny od czasów II. wojny światowej, jak również jest niewielka ilość Węgrów polskiego pochodzenia – ich przodkowie – Polacy- osiedlili się w okolicach Békéscsaby w XVIII w. Są również osoby węgierskie, które od wielu lat sympatyzują z Polską i Polakami…
Węgrzy polskiego pochodzenia i Polacy mieszkający tutaj zachowali głębokie przywiązanie do wartości kulturowych, moralnych i duchowych kraju przodków, mając świadomość, że znajomość dwóch kultur stanowi źródło bogactwa dla jednostki i społeczeństwa.
W hisorii Polski i Węgier jest wiele wspólnych pierwiastków, które przeplatają i łączą się ze sobą na przełomie wieków. Wiele jest postaci historycznych, których działalność związana jest z obydwoma krajami. Można tu chociażby wymienić Władysława Łokietka – króla polskiego, Stefana Batorego – księcia siedmiogrodzkiego, Józefa Bema – dowódcę wojsk rewolucyjnych w Siedmoigrodzie w czasie Wiosny Ludów, nazwanego przez Węgrów „ ojczulkiem Bemem”, czy Antala Józsefa – Węgra, który w czasie II. wojny światowej jako radca ministerialny uczynił dużo w interesie uchodźców polskich w dużej liczbie przybywających na Węgry.

Cele: 
Wszystkie powyżej wymienione czynniki, przyczyniły się do utworzenia niezależnej, legalnej organizacji, której podstawowym celem jest w ramach prawa do zrzeszania się –

  • zabezpieczenie kulturalnej, językowej, społecznej solidarności i współpracy Polaków mieszkających tutaj.
  • pielęgnowanie, przekazywanie młodemu pokoleniu i poszerzanie polsko-węgierskich tradycji historycznych i kulturalnych.
  • rozpowszechnianie kultury polskiej w woj. Bekes oraz kultury węgierskiej w Polsce dbanie o zabezpieczenie nauczania, czystość i piękno języka polskiego
  • zaszczepinie w młodszych pokoleniach zainteresowania Polską ( historią, językiem, kulturą)
  • pielęgnowanie odwiecznej przyjaźni polsko – węgierskiej.
  • ukazywanie obecnej kultury polskiej i propagowanie polskiej turystyki w woj. Bekes.
  • pomoc w utrzymywaniu i rozszerzaniu stosunków między miastami braterskimi. Bekescsaba – Tarnowskie Góry)

Stowarzyszenie zrzesza Węgrów i Polaków, dlatego jest stowarzyszeniem dwujęzycznym. Ma na celu zachęcanie do wzajemnego, bliższego poznania się, jak również do poznania i docenienia kultury i społeczeństwa drugiego kraju.

Stowarzyszenie w celu zrealizowania swych celów podejmuje działalność kulturalną, organizując programy, imprezy o charakterze polskim dla członków organizacji, oraz programy o szerszym zakresie dla zainteresowanych mieszkańców węgierskich.