27 kwietnia 2022 r. w Békéscsabie, w rzymskim kościele katolickim, obchodziliśmy 8. rocznicę kanonizacji papieża Jana Pawła II. Pod tablicą pamiątkową, którą zamieściliśmy 8 lat temu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, modląc sią razem z proboszczem parafii Antalem Szigeti o pokój na świecie. W imieniu Samorządu Polskiego  Leszkó Malgorzata i László Máté, a w imieniu Stowarzyszeia  Kulturalnego Przyjaźni Polsko – Węgierskiej Pál Leszkó prezes oraz  wiceprezes Zsuzsanna Huszárné Nagy pochylili czoło przed Wielkim Polakiem i Swiętym.