13 października 2018 r. Małgorzata Leszkó otrzymała nagrodę PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE za ofiarną pracę na rzecz Polonii węgierskiej. Nagrodę wręczył Miklós Soltesz - Sekretarz Ministerstwa Węgierskiego, na wniosek Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na...