Dane naszej organizacji: Nazwa: Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko – Węgierskiej Siedziba: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 8. Rok założenia. 2000 r. Teren działalności: Województwo Békés Przedstawicielstwo: Leszkó Pál – prezes Huszárné Nagy Zsuzsanna...