Nagroda „Za zasługi dla Polonii w woj. Békés” 2021.12.16.

Dnia 16. grudnia 2021 r. w Elek odbyła się uroczystość Dnia Mniejszości Woj. Békés, na której za aktywną działalność w Stowarzyszeniu Kulturalnym Przyjaźni Polsko – Węgierskiej nagrodą otrzymała Peter Erika poetka i pisarka. Erika od 2005 r. przedstawia swoje wiersze...

08.12. 2021. odznaczenie: Za działalność polską w Békéscsaba”

8 grudnia 2021 r. "Za działalność polską w Békéscsaba" została odznaczona przez przewodniczącą polskiego samorządu w Békéscsaba ,- Molnár Pálné, która od 2008 r. bierze czynny udział w działalności chóru im. Chopina oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko -...

09.12.2019. nagroda „Za zasługi dla Polonii w Békéscsaba”

W 2019 r. nagrodę „ Za zasługi dla Polonii w Békéscsaba” za aktywną pracę w stowarzyszeniu i rozsławienie chóru im. Chopina otrzymuje Szűcs Ferencné Marika od Samorządu Narodowości Polskiej Miasta Békéscsaba, na wniosek członków Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni...

13.10.2018 r. Nagroda PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE

13 października 2018 r. Małgorzata Leszkó otrzymała nagrodę PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE za ofiarną pracę na rzecz Polonii węgierskiej. Nagrodę wręczył Miklós Soltesz - Sekretarz Ministerstwa Węgierskiego, na wniosek Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na...

21. stycznia 2018 r. odznaczenie Agi Rázga byłej dyrygentki chóru

21 stycznia 2018 r. w Domu Kultury „Csabagyöngye” w Békéscsabie została odznaczona Nagrodą Starka była dyrygentka chóru im. Chopina – Ágnes Rázga, za wieloletnią pracę dyrygencką w chórach. Nasz chór prowadziła przez 11 lat. Nagrodę otrzymała od dyrektora domu kultury...

2017. „Za zasługi dla Polonii w Békéscsabie”

W 2017 roku nagrodę „Za zasługi dla Polonii w Békéscsabie” otrzymała Amália Veress Babósné, za aktywną działalność w stowarzyszeniu, szczególnie za pomoc w organizowaniu wycieczek edukacyjnych. Szívből gratulálunk!