27 października 2021 r. – wernisaż wystawy w Békéscsaba

27 października 2021 r. miał miejsce w Békéscsaba wernisaż wystawy wypożyczonej z Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum a zatytułowanej „śpieszmy Węgrów w boju wspierać – Polacy w powstaniu węgierskim 1848 1849”. Otworzeniu wystawy towarzyszyło wspomnienie o...

Chór Chopina w Nyíregyháza

7-8 września 2019 r. na zaproszenie chóru Dalárda w Nyiregyháza wystąpił chór Chopina z Békéscsaby. W Nyiregyházie odbywał się w tych dniach Festiwal Gastronomiczny. Nasz chór wystąpił z polskimi i węgierskimi utworami ludowymi, wśród licznych zgromadzonych przed...

Uroczystość 228. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Békéscsabie

Dnia 4 maja 2019 r. w Domu Kultury w Békéscsabie uczciliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie konstytucja oparta na demokratycznych zasadach. Wprowadzała zasadę zwierzchności narodu, podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i...

05.05.2018. Potrójne Swięto Polskie w Békéscsabie

Dnia 5 maja 2018 r. tradycyjnie jak co roku obchodziliśmy w Békéscsabie Swięto Konstytucji 3 Maja, Swięto Flagi i Dzień Polaków mieszkających za granicą – w Domu Kultury na osiedlu Lencsési. Przybyłych powitała Małgorzata Leszkó, przewodnicząca tutejszego samorządu...

01.05.2018. Na spotkaniu chórów polonijnych

1 maja w Budapeszcie już po raz trzeci Stołeczny Samorząd Polski zorganizował spotkanie węgierskich chórów polonijnych. Tym razem swój repertuar na wysokim poziomie artystycznym i w miłej atmosferze zaprezentowały chóry: im. F.Chopina z Békéscsaba, "Dalárda" z...

21. stycznia 2018 r. odznaczenie Agi Rázga byłej dyrygentki chóru

21 stycznia 2018 r. w Domu Kultury „Csabagyöngye” w Békéscsabie została odznaczona Nagrodą Starka była dyrygentka chóru im. Chopina – Ágnes Rázga, za wieloletnią pracę dyrygencką w chórach. Nasz chór prowadziła przez 11 lat. Nagrodę otrzymała od dyrektora domu kultury...

Udane zakończenie roku chóru im. Chopina

Chór im. Chopina, który powstał w 2006 r. przy Samorządzie Mniejszości Polskiej w Békéscsabie i Stowarzyszeniu Kulturalnym Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, pomyślnie zakończył 2017 r. Rázga Józsefné, dyrygent w sierpniu przekazała dyrygencką pałkę –koledze Szák Kocsis...

Obchody 10-lecia chóru im. Chopina

1 października 2016 r. w Swiatowy Dzień Muzyki chór im. Chopina z Békéscsaby uroczyście obchodził jubileusz 10 – lecia powstania. Na uroczystość przyjechali goście z Polski: chór Jutrzenka z Nakła Sląskiego, wójt gminy Swierklaniec pan Marek Cyl, były sołtys Nakła Sl....

Chór Chopina w Nakle Sląskim

Chór im. Chopina z Bekescsaby w dniach 18-19 czerwca na zaproszenie chóru Jutrzenka , wziął udział w obchodach 105. rocznicy powstania nakielskiego chóru Jutrzenka, połączonych z VIII. Swierklanieckimi Spotkaniami Chóralnymi.     W pierwszym dniu do południa odbyły...